• 000.jpg
  • 222.jpg
  • 333.jpg
  • 444.jpg
  • 555.jpg

บริการทางวิชาชีพให้กับชุมชน

 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก โดยนายสัมฤทธิ์  ก้อนเงินผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้น ปวช. เดินทางเข้าร่วมโครงการบริการทางวิชาชีพให้กับชุมชนเทค ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า  ตำบลนางแดดวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันปีใหม่ 2561

     วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอกได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ตามแบบสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามให้ดำรงสืบไป โดยในปีนี้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสัมนานักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

     วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก จัดกิจกรรมสัมนาให้กับนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นปวช.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้ฝึกงานในสถานประกอบการจริง เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม ได้มาร่วมสัมนาพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนความประทับใจ และปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างฝึกประสบการณ์ เพื่อจะได้นำความรู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและวางแผนในการดำเนินชีวิตตอไป 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2560

     วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก ได้จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานนองสถานที่ เพื่อให้นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ทุกคน ทั้งภาควิชาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ได้เยี่ยมชมสถานประกอบการที่มีคุณภาพ และทันสมัย เพื่อเป็นการสร้างแรงบรรดาลใจ และนำความรู้ที่ได้จากการไปใช้พัฒนาตนเอง

อ่านเพิ่มเติม...

ประธานผู้บริหาร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

541273
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3848
0
3848
537425
3848
250395
541273
Your IP: 54.144.24.41
2019-01-22 08:52
Jordan Nolan Authentic Jersey